TWÓRCY SŁOWNIKA

Większość autorów Słownika to związani z Uniwersytetem Jagiellońskim specjaliści w dziedzinie
historii doktryn politycznych i prawnych, mający przygotowanie w zakresie innych dyscyplin naukowych
(prawo, filozofia, psychologia, politologia i stosunki międzynarodowe).

Redaktorzy naukowi:
Prof. dr hab. Michał Jaskólski (tomy I-VI)
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (tomy IV-VI)
Sekretarze redakcji:
Dr hab. Arkady Rzegocki (tomy I-III)
Dr Iwona Barwicka-Tylek (tomy IV-VI)
Dr Jacek Malczewski (tomy IV-VI)
Prof. dr hab. Michał Jaskólski
– kierownik Zespołu –
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki
Prof. dr hab. Marek Waldenberg
Prof. dr hab. Jacek M. Majchrowski
Prof. dr hab. Michał Śliwa
Prof. dr hab. Barbara Stoczewska
Dr hab. Anna Citkowska-Kimla
Dr hab. Piotr Kimla
Dr hab. Arkady Rzegocki
Dr Iwona Barwicka-Tylek
Dr Jacek Malczewski
Iwona Barwicka-Tylek (I. B.-T.)
Włodzimierz Bernacki (W. B.)
Sergiusz Bober (S. B.)
Anna Budzanowska (A. B.)
Anna Ceglarska (A. C.)
Krystyna Chojnicka (K. Ch.)
Anna Citkowska-Kimla (A. C.-K.)
Agnieszka Czarnecka (A. Cz.)
Antoni Dudek (A. D.)
Agata Glinka (A. G.)
Michał Jaskólski (M. J.)
Marcin Kaliński (M. K.)
Piotr Kimla (P. K.)
Marcin Lubertowicz (M. L.)
Jacek M. Majchrowski (J. M. M.)
Jacek Malczewski (J. M.)
Marek Niechwiej (M. N.)
Arkady Rzegocki (A. Rz.)
Mirosław Sadowski (M. S.)
Barbara Stoczewska (B. St.)
Michał Stryszyk (M. St.)
Bogdan Szlachta (B. Sz.)
Michał Śliwa (M. Ś.)
Marek Waldenberg (M. W.)
Agnieszka Walecka-Rynduch
(A. W.-R.)
Prof. dr hab. Maria Zmierczak
(tomy I-IV)
Prof. dr hab. Dariusz Szpoper
(tom V)
Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
(tom VI z Suplementem)

 

Dowiedz się gdzie możesz kupić Słownik

Więcej

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.