Słownik Historii Doktryn Politycznych

„Słownik historii doktryn politycznych” jest pierwszą w Polsce i niemającą odpowiednika w rodzimej literaturze naukowej próbą całościowego, interdyscyplinarnego ujęcia problematyki historii doktryn politycznych,
z uwzględnieniem ich aspektów filozoficznych, religijnych, prawnych, ustrojowych i kulturowych.

Pomysłodawcą i redaktorem naukowym „Słownika historii doktryn politycznych” jest
prof. dr hab. Michał Jaskólski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Więcej niż encyklopedia

Słownik wyróżnia się swoim naukowym charakterem na tle kompilacyjnych leksykonów i encyklopedii. Zawiera artykuły naukowe przedstawiające syntezę aktualnego stanu wiedzy, wzbogaconą o autorską interpretację i zaopatrzoną w bibliografię.

Wybitni autorzy

Autorami słownika są związani z Uniwersytetem Jagiellońskim specjaliści w dziedzinie historii doktryn politycznych i prawnych, mający przygotowanie w zakresie prawa, filozofii, psychologii, politologii i stosunków międzynarodowych.

Szerokie grono odbiorców

Słownik jest wartościową i kompetentną pomocą naukową adresowaną do profesjonalnych teoretyków i badaczy, studentów kierunków humanistycznych oraz innych osób głębiej zainteresowanych życiem politycznym i społecznym.

Tom 1

1

Tom 4

4

Tom 2

2

Tom 5

5

Tom 3

3

Tom 6

6

Sprawdź gdzie możesz kupić Słownik

Więcej